انار و فروت ست – مهندس احمد حائم

بروزرسانی شده در: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۹:۵۲

زمان فروت ست fruit set , با کلمه متورم شدن جوانه گل مطرح میشود ، اما fruit set در انار برای جذب حد اکثری عناصر موثر در گرده افشانی و تلقیح گل با پیدایش برگهای سبز رنگ که در تداوم برگهای حنائی شکل بوجود می آید اهمیت پیدا می کنند .
معمولا انجام فروت ست با تورم جوانه ها بیشتر مربوط به درختانی است که گل زودتر یا همزمان با برگ روی درخت بوجود می‌آید .
فاصله ظهور برگ تا پیدایش گل در اکثر ارقام انار بیش از یک ماه طول میکشد ،لذا محدودیت زمانی برای فروت ست در مرحله دوم در مقایسه با دیگر درختان میوه ( هسته داران و..) کمتر است .
گرچه محلولپاشی فروت ست بعد از برداشت انار تا خزان برگهای روی فیزیولوژی درخت موثر تر از محلولپاشی مرحله دوم است ولی محلولپاشی عناصر موثر در گرده افشانی وتلقیح در این مرحله هم با دقت بیشتر توصیه میگردد .
برای تولید گل بیشتر ،.درفرایند بیدار شدن درخت انار تا گل توجه خاص به نسبت کربن به ازت باید انجام گردد.، لذا توصیه میگردد با پرهیز از مصرف ازت زیادی در تغذیه ،در فرمول فروت ست هم بجای کود اوره از کلاتهای حاوی ازت و اسیدهای آمینه استفاده گردد .
گرچه سه عنصر ازت ،بر،روی در فرمول فروت ست اصل هستند ولی نقش فیزیولوژیک عناصر ماکرو و حتی میکرو هم مثل کلسیم ، مولیبدن و پتاسیم و ……هم مطرح است .
لذا توصیه میگردد که در محلولپاشی فروت ست از کلاتهای روی و بر و آمینواسیدهائی که درصد قابل توجهی ازت و اسیدهای آمینه و درصدی عناصر ماکرو و میکرو دارند استفاده گردد .
مهندس احمدحائم – انجمن انار ایران

عملیات محلولپاشی فروت ست برای انار – مهندس احمد حائم

پیشنهاد تغذیه باغهای انار ،در هفته آخر خرداد ماه – مهندس احمد حائم

علت ریزش گلهای ثمری و میوه های گردویی انار- مهندس احمد حائم