اصول صحیح هرس درخت انار بالغ

بروزرسانی شده در: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۵

پاجوش درخت انار:

شاخه های مستقیم الرشدی که روی طوقه و ریشه تولید می شود.

تنه جوش درخت انار:

شاخه های زائد که روی قسمت پایین تنه درخت انار تولید می شود .

نرک درخت انار :


عبارت است از شاخه های مستقیم الرشد که روی قسمتهای بالا تنه دیده  می شود و به حالت عمودی رشد می کند .

مهم:

۱٫در هرس باردهی تنه جوش، پاجوش و نرک را از ته حذف می کنند .

۲٫ هرچه شیره خام بیشتر باشد نرک زایی بیشتر است .

آموزش هرس نهال انار +فیلم

هرس زمستانه درخت انار+فیلم

حذف پاجوش درخت انار+فیلم