استفاده از صمغ گیاه آنغوزه برای کنترل کرم گلوگاه انار

بروزرسانی شده در: ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۵

کرم گلوگاه انار با نام علمی Spectrobates ceratoniae Zeller مهمترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار و به عنوان مهمترین آفت در باغات انار کشور محسوب می گردد.

یکی از برنامه‌های ما در مبارزه با آفات انار و بخصوص کرم گلوگاه، جایگزین کردن شیوه‌های صحیح مبارزه و پرهیز از مصرف سموم زیان‌بار در باغات انار است.
استفاده از صمغ گیاه آنغوزه برای کنترل کرم گلوگاه انار
از ریشه این گیاه یا قسمت پایین ساقه و یقه گیاه با تیغ زدن در اواخر بهار شیره خاصی در طول تابستان خارج می‌شود که در مجاورت هوا به تدریج سفت می‌شود که تحت نام آنغوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


آنغوزه ابتدا شیری رنگ است و مزه ای تند و تلخ و نیز بوی بد و متعفنی دارد که تهوع آور است؛ به همین دلیل از قدیم به نام مدفوع شیطان معروف شده است. و  استشمام  این بوی بد آنغوزه باعث می شود پروانه کرم گلوگاه را فراری دهد و مانع تخم ریزی این پروانه شود.
تیمارعصاره آنغوزه

طرز استفاده از  آنغوزه برای کنترل کرم گلوگاه انار
برای تهیه عصاره آنغوزه ابتدا به مدت ۲۴ ساعت  یک کیلو گرم شیره آنغوزه را در ۱۰ لیتر آب گرم خیسانده تا عصاره مورد نظر حاصل شود.
۱-محلولپاشی آنغوزه روی درختان انار با غلظت سه در هزار انجام و هر پانزده روز یکبار تکرار محلولپاشی انجام گیرد.
۲- تله فرمونی روی درختان تیمارهای آنغوزه (برای افزایش و دوام بوی آنغوزه)، یک بطری نیم لیتر  (بطری نوشابه) حاوی۰٫۲ لیتر محلول سه در هزار آنغوزه قرار داده شد و هر ۱۵ روز یکبار تعویض شود.