استاندارد نهال ریشه لخت

بروزرسانی شده در: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۶

ضوابط و الزامات مهم عمومی نهالهای ریشه لخت ارقام میوه

به طور کلی هر نهال باید قبل از عرضه به بازار مراحل زیر را به درستی بگذراند.

۱ – باید ریشه نهال‌ها پس از خارج شدن از خاک و قبل از ضدعفونی و بسته بندی، شسته ‌شوند.

۲ – ریشه هر نهال باید به روش درست ضدعفونی و یا بعبارتی پرالیناژ شود که مراحل انجام آن به شرح زیر است:

{مخلوطی از کود دامی تازه یا کاه (۳-۲ کیلوگرم) + خاک رس (۸-۵ کیلوگرم) + خاکستر (۴-۲ کیلوگرم) + سم قارچ‌کش مناسب به اندازه توصیه شده در یک بشکه ۲۲۰ لیتری یا ظرف مشابه ریخته و تا دو سوم حجم آن از آب پر ‌کرده و خوب به هم زده می‌شود.  سپس ریشه نهالها را تا یقه به داخل مخلوط فوق فرو برده و برای بسته بندی آماده ‌می‌شوند.  قبل از بسته بندی باید آب سطحی ریشه نهالها خوب خشک شود}.

۳- هر دسته‌ نهال ضدعفونی شده باید در حفاظی‌ از جنس چتایی و یا گونی خیس پیچیده و تا محل گونی (حداقل ۳۰ سانتیمتر بالای یقه نهال) در یک کیسه پلاستیک سیاه قرار داده و بسته شوند.

– هر نهال کار موظف است در صورتی که  ارقام میوه نیاز به گرده‌زا دارند، گرده‌زای مناسب آن  را تولید کرده و در زمان فروش به نسبت مناسب به خریدار بفروشد.

– منظور از ارتفاع نهال، ارتفاع از محل جوانه انتهایی (در مورد نهالهای سربرداری شده، از محل قطع شده) نهال تا یقه است.

– سلامت پایه و پیوندک استفاده شده در یک نهالستان باید توسط مراجع ذیصلاح (این مراجع قبلاً ذکر شده اند) تأیید شده باشد.

– نهال در زمان فروش باید دارای گواهی اصالت، سلامت و استاندارد از مراجع ذیصلاح داشته باشد.  سلامت نهال توسط سازمان حفظ نباتات و یا مراکز و مراجع مورد تأیید آن و اصالت و استاندارد نهال توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و یا مراکز و مراجع مورد تأیید آن گواهی می‌شود.

– اگر نهالی که تولید کننده نهال عرضه می‌کند سربرداری نشده باشد.  باید ارتفاع آن از ارتفاع  نهال استاندارد بیشتر باشد.  در ضمن داشتن شاخه‌های فرعی به منظور تشکیل تاج در این زمان الزامی نیست.

–  طول قلمه‌های محصولات دیم مثل انگور و انجیر باید حداقل دوبرابر طول آنها در حالت آبی باشد  و کمتر از۵۰ سانتیمتر نباشد.

– برا ی به دست آوردن میانگین قطر نهال، با اندازه گیری قطر ۴ نهال در وسط فاصله محل پیوند تا یقه، قطر نهال حاصل می‌شود.

– قطر نهال‌های غیر پیوندی در ۱۵-۱۰ سانتیمتری بالای یقه و در محل صاف تنه اندازه گیری می‌شود.

– ارتفاع پیوند همان ارتفاع محل پیوند تا سطح خاک (یقه) است.

– نهال در زمان فروش نباید هیچ نوع آثار وجود ویا حمله آفات و بیماری داشته باشد.

– نهالهای کج و بد فرم یا نهالهای دارای ریشه پیچیده، کلافه، آفت زده، با زخم شدید و یا ریشه برگشته حتی در صورت داشتن گواهی سلامت و اصالت قابل فروش نیستند.

– نهال‌ها در همه ارقام میوه‌های باغی باید یک تنه باشند.

– نهال در زمان فروش نباید هیچ نوع باجوش و یا تنه جوش داشته باشد.

– جوانه‌های نهال در زمان فروش نباید متورم شده باشند.

– هر نهال در زمان فروش باید ریشه کافی داشته باشد و آسیب جدی به ریشه‌ها وارد نشده باشد.

– نهال‌ها نباید علایمی حاکی از ناسازگاری پایه و پیوندک از خود نشان دهند.

– هر اصله نهال باید دارای شناسه معتبر مورد تأیید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال باشد.  این شناسه باید تا زمان تولید اولین محصول (حداکثر ۵ سال پس از فروش نهال) به طور خوانا بر روی درخت باقی بماند.

– بابت فروش حداقل ۲۵ نهال باید فاکتور فروش به خریدار داده شود.  خریدار باید آنرا تا اولین سال باردهی نهال (حداکثر ۵ سال پس از فروش نهال) حفظ کند.