آیا محلول پاشی در زمان تشکیل گل و گرده افشانی درخت انار می تواند به حشرات مفید آسیب برساند؟

بروزرسانی شده در: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱

استفاده از آفت کش ها در زمان تشکیل گل یک مشکل پیچیده است و با درک دقیق بین مواد شیمیایی گرده افشانها (حشرات مفید ) مدیریت آفت می توان راه حل هایی را برای این مشکل پیدا کرد.

ما میدانیم علاوه بر زنبور عسل هزاران گونه حشرات دیگر در گرده افشانی نقش مهمی دارند.

هدف از قارچ کش ها و آفت کش ها حفاظت درختان انار در برابر  آفات و بیماریها هستند و دوره گل دهی درخت انار مهمترین زمان رسیدگی درخت انار است. و بیماریهای قارچی و آفت حشرات مثل شته ها و… در این مدت می توانند آسیب زیادی به گل وارد کنند و اگر این مشکلات عمده درمان و کنترل نشوند می تواند  باعث کاهش میوه و کیفیت میوه را خراب و در نتیجه باعث مرگ تدریجی درختان گردد.

بیشتر قارچ کش ها برای حشرات ایمن می باشند و اما ترس وجود دارد که ترکیبی برخی از قارچ کش ها در موارد خواص با دیگر مواد ممکن است مسمومیت بوجود بیاورد و درخصوص حشره کش ها، اکثر آنها می توانند به حشرات آسیب برسانند به استثنای تعداد بسیار کمی منحصر به فرد می توانند امن باشند و به حشرات آسیب نرسانند.

بهترین زمان محلول پاشی در زمان گلدهی درخت انار برای اینکه به حشرات مفید آسیب نرسد اسپری در زمان شب است ، زیرا تا صبح محلول قارچ کش یا حشره کش خشک می شود و مسمومیت آنها کمتر است و در روز که فعالیت حشرات آغاز میشوند کمتر آسیب می بینند.

توجه داششته باشید آفت کش های سیستمیک در شهد گل و گرده اثر می گذارند و بعد از خشک شدن هم می توانند مسمومیت برای حشرات ایجاد کنند.

باغداران می توانند با مشاوره از کارشناسان باغبانی و کلینیک های گیاه پزشکی حشره کشهای ایمن تر را برای محلول پاشی انتخاب کنند.

مثلا” در خصوص قارچ کش کاپیتان که یکی از قارچ کش های قدیمی میباشد و سیستمیک نیست و محلول پاشی در شب هنگام بخاطر خشک شدن در روز می تواند اثر کوتاه مدت سمیت را کاهش می دهد.

در زیر میزان سمی بودن  چند نمونه حشره کش ها و قارچ کش ها را نشان می دهیم:

آبامکتین ، مسمومیت آن ۸ ساعت است و فقط در اواخر شب محلول پاشی گردد.

استامی پراید اواخر شب یا صبح زود محلول پاشی گردد.

کلرپیر یفوس، مسمومیت آن ۴ تا ۶ روز است و برای محصولات گلدار اعمال نگردد.

دیازینون، مسمومیت آن ۲ روز است و برای محصولات گلدار اعمال نگردد.

روغن معدنی باغبانی در اواخر شب و صبح زود.

کائولن خاک رس فراگیر در هر زمان می شود اعمال گردد.

گوگرد در هر زمان می شود اعمال گردد.