آموزش نحوه کاشت نهال انار+تصاویر

بروزرسانی شده در: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۹

بعد حفر گودال و پس از مخلوط کردن مقداری کود حیوانی کاملا پوسیده به غرس نهال اقدام و پس از غرس نهال خاک اطراف آن را لگد کوب می شود تا ذرات خاک به حد ممکن به یکدیگر چسبیده و ریشه را محکم نگه دارند.

در هنگام کاشت نهال باید دقت نمود که تا قسمت یقه وارد خاک شود.درصورتی که ته چاله لایه خاک رس وجود داشته باشد مقداری ماسه با خاک مخلوط کنیم و در ته  چاله نیز یک بیل کود حیوانی مخلوط  می گردد.
نهالها با دقت در عمق مناسب گذاشته و با خاک معمولی اطراف آن پر میشود.

در خاکهایی که شرایط کافی برای پرورش ورشد درخت ندارند بعد برداشتن خاک چاله و ریختن خاک مرغوب مقداری کود آلی(خاک برگ یا کود دامی) کاملا پوسیده و کود فسفره با خاک مخلوط میشود.
پس از انجام این مقدمات اقدام به آبیاری نموده که پس از آن مقداری از خاک نشست خواهد کرد که لازم است مجددا کمی خاک پای نهال ریخته شود.

عکسهای مراحل کاشت نهال انار