آبیاری نهالهای انار تازه کاشته شده (باغ انار جدید)

بروزرسانی شده در: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۶

حوضچۀ آبگیر اطراف نهال تازه کاشته شده باید طوری ساخته شود که به اندازۀ کافی آب در آن جمع شود. در عین حال این آبگیر باید به صورتی باشد که آب در اطراف ساقۀ نهال، مدت زیادی نماند زیرا راکد ماندن آب و به وجود آمدن محیط باتلاقی برای ریشۀ نهال مضر است و سبب بروز برخی بیماری ها می شود.

در ابتدای احداث باغ ، باید مرتب  آبیاری نهالها ادامه یابد تا نهال در مکان جدید خود به طور کامل مستقر شود و خاکِ داخل گودال نشست کند. عوامل مؤثر در مدت و میزان آبیاری هر نهال عبارت اند از:

۱- نیاز آبی
۲- سن نهال
۳- آب و هوای منطقه: درجۀ حرارت، رطوبت، باد.
۴- کیفیت آب
۵- کیفیت خاک
۶- روش آبیاری: غرقابی، بارانی، نشتی، قطره ای و….

آشنا نبودن با عوامل بالا باعث بروز اشکالاتی در وضع آبیاری نهال خواهد شد. اولین آبیاری باید بلافاصله پس از کاشت نهال و ایجاد حوضچه انجام شود. چون در سال اول کاشت، ریشه ها پراکنده هستند و رشد آنها آن قدر نیست که بتوانند از آب گودال و خاک اطراف خود رطوبت جذب کنند، باید در سال اولِ احداث باغ ، آب بیشتری به نهال داده شود. البته اگر خاک منطقۀ کاشت، مرطوب باشد باید از آبیاری زیاد خودداری شود زیرا رطوبت بیش از حد باعث می شود که ریشه های گیاه نتوانند در خاک فعالیت طبیعی داشته باشند و پس از مدتی از بین خواهند رفت و به عبارت دیگر ریشۀ نهال خفه می شود.