فهرست دانشنامه
فهرستی از مطالب مفید دانشنامه ی انار در اختیار شما قرار گرفته است

تازه ترین مطالب ارائه شده در دانشنامه
  • Wonderful یکی از ارقام شناخته شده در جهان است و درخت آن مقاوم و میوه آن با آب زیاد است و دانه های قرمز تیره و طعم آن ملس است و هسته ای کمی نرم و ...
   • تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۷
   • نویسنده: انارصاحبی
  • خلاصه مقاله: ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﺮو رﻓﺘﻪ روی اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻞ ﻧﻬﻨﺞ، ﮐﺎﺳﻪ ﮔﻞ و ﮐﺎﺳﺒﺮﮔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ...
   • تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰
   • نویسنده: انارصاحبی
  • زمان فروت ست fruit set , با کلمه متورم شدن جوانه گل مطرح میشود ، اما fruit set در انار برای جذب حد اکثری عناصر موثر در گرده افشانی و تلقیح گل با ...
   • تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۲
   • نویسنده: انارصاحبی
  • عنوان مقاله: ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺎر ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :دکترﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس فرمت مقاله : پی دی اف تعداد صفحات : 10صفحه اندازه فایل : ...
   • تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۸
   • نویسنده: انارصاحبی
  • تهیه و تنظیم: محمدرضا وظیفه شناس عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور و معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات ...
   • تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۷
   • نویسنده: انارصاحبی