فهرست دانشنامه
فهرستی از مطالب مفید دانشنامه ی انار در اختیار شما قرار گرفته است

تازه ترین مطالب ارائه شده در دانشنامه
  • کمبود عنصر کلسیم (Ca) در برگ انار: نقش عنصر کلسیم: این عنصر در پایداری سلولی، توسعه سلول فرآیند داخلی و پایداری غشا های سلولی، تعادل کاتیون و ...
   • تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کمبود عنصر پتاسیم (K) در برگ انار: نقش عنصر پتاسیم: افزایش مقاوت گیاه در برابر کم آبی، و خطر،کنترل شدت نور و افزایش عمل فتوسنتز، سرمازدگی و آفات ...
   • تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۷
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کمبود عنصر فسفر (P) در برگ انار: نقش عنصر فسفر: این عنصر در تلقیح گل ها و رشد ریشه، انتقال انرژی و همچنین تنظیم خواص ژنتیکی گیاه نقش دارد. علائم ...
   • تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کمبود عنصر نیتروژن (N) در برگ انار: نقش عنصر نیتروژن: این عنصر برای تولید اسید های آمینه و پروتئین لازم است و مهمترین عامل رشد محصوب می شود. ...
   • تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۲
   • نویسنده: انارصاحبی
  • درختان انار در طول فصل ۳ تا ۴ مرحله گل می دهند. گلهای نر و ماده انار بر روی درخت ظاهر می شوند و شکوفه ها با هم در یک شاخه قرار می گیرند. گلهای ...
   • تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲۳
   • نویسنده: انارصاحبی