فهرست دانشنامه
فهرستی از مطالب مفید دانشنامه ی انار در اختیار شما قرار گرفته است

تازه ترین مطالب ارائه شده در دانشنامه
  • رعایت بهداشت باغ وهم چنین هرس به موقع درختان میتواند بطور خودکار انجام پذیرد.محلولپاشی روغن ولک با قارچکش قبل از متورم شدن جوانه ها در راستای ...
   • تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کشت های غلطی که میزبان کرم گلوگاه انار هستند وکمک شایانی جهت تکثیر این آفات میشوند از جمله انجیر میباشد. کشت تلفیقی انار باغ با بادام ،مشاهده ...
   • تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۷
   • نویسنده: انارصاحبی
  • در موقع حذف کامل یک شاخه صرفنظر از قطر آن باید دقت شود که برشی که برای هرس داده می شود در پائینترین قسمت شاخه ای که قرار است حذف گردد و به موازات ...
   • تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  • در هنگام هرس بعضی از مواقع شاخه ها درخت بصورت نافرم و چسبیده هم رشد میکنند . این شاخه های به مرور زمان به هم آسیب میرسانند.
   • تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۳
   • نویسنده: انارصاحبی
  • عملکرد درخت انار با توجه به رقم، سن درخت، نحوه ی مراقبت های زراعی (آبیاری،شخم، هرس، تغذیه، کنترل منطقی علفهای هرز و مدیریت آفات و بیماریها) ...
   • تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۲
   • نویسنده: انارصاحبی