فهرست دانشنامه
فهرستی از مطالب مفید دانشنامه ی انار در اختیار شما قرار گرفته است

تازه ترین مطالب ارائه شده در دانشنامه
  • آموزش ساخت دستگاه پرچم زدای انار 1- قطعات مورد نیاز ساخت  پرچم زدایی انار : لوازم مصرفی را می توانید از مغازه الکترونیکی تهیه بفرمایید ...
   • تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۸
   • نویسنده: انارصاحبی
  • آفت هلیوتیس لاروهایی به رنگ سبز روشن تا قهوه ای خرمایی دارد. در برخی از سال ها بسته به شرایط آب و هوایی لاروها از پوست میوه انار تازه تشکیل شده ...
   • تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۵
   • نویسنده: انارصاحبی
  • اواسط اردیبهشت ماه وقتی که برگ های درختان انار کامل تشکیل شده اند پروانه های کوچکی ظاهر می شود. تخم این آفت ها به زحمت با چشم دیده می شود پروانه ...
   • تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۱
   • نویسنده: انارصاحبی
  • اگر درخت انار شرایط مطلوب داشته باشد هر ساله می تواند میوه مورد نیاز شما را تامین کند. جمع کردن گلهای آلوده به قارچ باعث می شود که درخت را وادار ...
   • تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • درخت انار برای رشد بهتر و جلوگیری از آفات و زرد شدن برگها نیاز به کود دارد؛ کود NPK در واقعی نوعی کود پودری پر کاربرد می باشد که در آب حل می شود. ...
   • تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۲
   • نویسنده: انارصاحبی