فهرست دانشنامه
فهرستی از مطالب مفید دانشنامه ی انار در اختیار شما قرار گرفته است

تازه ترین مطالب ارائه شده در دانشنامه
   • تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۴
   • نویسنده: انارصاحبی
  • هدف اصلی گل تولید مثل فردی و گونه ای است. کارکرد زیست شناختی گل، به هم رسانیدن یاخته زایشی نر ( اسپرم) و زایشی ماده (تخم) است. این فرآیند با گرده ...
   • تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۲۴
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کمبود عنصر مس (Cu) در برگ انار: نقش عنصر مس: این عنصر در تولید کلروپلاست و فعالیتهای آنزیمی و همچنین واکنش های انتقال الکترون سهیم میباشد. علائم ...
   • تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۹
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کنترل زراعی جمع آوری و دفن کردن میوه های آلوده در عمق ۵۰ سانتی متری خاک و یا نگهداری میوه های آلوده در کیسه های نایلونی زخیم و فاقد منفذ. شخم ...
   • تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۰۸
   • نویسنده: انارصاحبی
  • کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae، مهمترین آفت باغ های انار در ایران است که ضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی ...
   • تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۵
   • نویسنده: انارصاحبی