پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

Tenuipalpus punicae

  • کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا در […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ۱- کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵
   • نویسنده : انارصاحبی