پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

pomegranate lemon

  • دانشمندان علم ژنتیک موفق به پیوند کروموزومی دو میوه انار و لیمو شده اند.
   علم ژنتیک سال‌هاست روی پیوندهای هسته سلول‌های مختلف و نحوه واکنش آن‎‌ها نسبت به یکدیگر پرداخته است.

   • تاریخ ایجاد: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۲
   • نویسنده : انارصاحبی