پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

گلنار فارسی خشک شده

  • درخت گلنار فارسی که اسم دیگرش درخت انار است .با این فرق که این درخت […]

   • تاریخ ایجاد: 14 دی 1395 - 16:21
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ویژگیهای مورفولوژی گلنار فارسی گلنار فارسی یگ گونه نادر و گرانبها و از خانواده punica […]

   • تاریخ ایجاد: 14 دی 1395 - 16:06
   • نویسنده : انارصاحبی