پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

گلنار فارسی خشک شده

  • درخت گلنار فارسی که اسم دیگرش درخت انار است .با این فرق که این درخت […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ویژگیهای مورفولوژی گلنار فارسی گلنار فارسی یگ گونه نادر و گرانبها و از خانواده punica […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۶
   • نویسنده : انارصاحبی