پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کندن میوه انار

    • در این ویدئو، برداشت صحیح میوه انار آموزش داده می شود و همچنین برداشت نادرست هم نشان داده خواهد شد

      • تاریخ ایجاد: 16 مهر 1395 - 8:27
      • نویسنده : انارصاحبی