پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کنترل قارچ آلترناریا انار

  • باغداران سلام

   به علت رطوبت زیاد در فصل بهار در شمال کشور و احتمال بیماریهای قارچی سرکوسپوریا و لکه برگی آلترناریا و آفت شته ودر زمان گلدهی در باغات انار، برای پیشگیری باغداران دارای درختان بارده سه سال به بالا می توانند از فرمول اختلاط زیر برای سم پاشی استفاده کنند.

   قارچ کش تیو فانات متیل (توپسین ام ) یک در هزار لیتر آب برای پیشگیری و کنترل قارچ سکوسپوریا و لکه برگی آلترناریا

   • تاریخ ایجاد: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۶
   • نویسنده : انارصاحبی