پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کنترل شته

  • باغداران انار کار سلام به علت مشاهده آفت شته در بیشتر انارستانهای منطقه،حتما برای کنترل […]

   • تاریخ ایجاد: 26 شهریور 1395 - 10:54
   • نویسنده : انارصاحبی
  • حشرات این خانواده که با خرطوم خود از شیره گیاهی تغذیه می کنند . شته […]

   • تاریخ ایجاد: 24 شهریور 1395 - 18:55
   • نویسنده : انارصاحبی