پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کشت انار در گرگان

  • رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور گفت: کشور ایران به عنوان خاستگاه تولید انار در جهان است و ظرفیت فراوانی برای توسعه این محصول در استان‌های شمالی و بهبود و معرفی ارقام جدید در استان‌های پیشرو و برتر مانند مرکزی و فارس وجود دارد.مرتضی گل محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هدف از تاسیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، وضعیت مناسب آب و هوایی، خاک و آب مستعد، کاشت بسیاری از میوه های نیمه گرمسیری شامل انجیر، زیتون، خرمالو، انار و بری ها در استان‌های شمالی کشور است.

   • تاریخ ایجاد: 13 اسفند 1395 - 22:56
   • نویسنده : انارصاحبی
  •   کشت انار در استان گلستان شهرستان گنبد باعث شرایط کار و اشتغالزایی در منطقه […]

   • تاریخ ایجاد: 12 آبان 1395 - 11:45
   • نویسنده : انارصاحبی