پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کشت انار اراضی شیبدار گلستان

    • بازدید مهندس باقری معاونت باغبانی استان گلستان به اتفاق مهندس فتاحی کارشناس مسئول توزیع نهال استان گلستان و مهندس خادم لو کارشناس مسئول قرنطینه نهال استان گلستان جهت بررسی میدانی از کیفیت و سلامت نهالستان شرکت انار صاحبی

      • تاریخ ایجاد: 15 اسفند 1395 - 20:36
      • نویسنده : انارصاحبی