پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کرم گلوگاه نر عقيم شده

  • آنغوزه ابتدا شیری رنگ است و مزه ای تند و تلخ و نیز بوی بد و متعفنی دارد که تهوع آور است؛ به همین دلیل از قدیم به نام مدفوع شیطان معروف شده است. و استشمام این بوی بد آنغوزه باعث می شود پروانه کرم گلوگاه را فراری دهد و مانع تخم ریزی این پروانه شود.
   برای تهیه عصاره آنغوزه ابتدا به مدت ۲۴ ساعت یک کیلو گرم شیره آنغوزه را در ۱۰ لیتر آب گرم خیسانده تا عصاره مورد نظر حاصل شود.

   • تاریخ ایجاد: 25 آذر 1395 - 21:55
   • نویسنده : انارصاحبی
  • پرتوهای یون‌ساز اشعه‌‌ی گاما، کرم گلوگاه نر عقیم شده و از تولید مثل آن جلوگیری می‌شود که این اقدام باعث کاهش ۲۵ درصدی خسارت به انارهای شهرستان اردکان در سال جاری شده است.

   • تاریخ ایجاد: 12 آبان 1395 - 18:00
   • نویسنده : انارصاحبی