پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کاهش دوره آبیاری انار

  • برای جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه انار

   (پوشش دهی جهت سایه اندازی و محافظت درخت و میوه انار در برابر نور شدید آفتاب)

   برای جلوگیری از آفت کرم گلوگاه انار

   (مانع ورود پروانه کرم گلوگاه انار برای تخم ریزی در تاج میوه انار میشود)

   کاهش دوره آبیاری باغات انار به دلیل کاهش تبخیر سطحی آب

   توری شید موجود در ایران عرض های ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ متردارد و طول ۵۰ متر(بصورت رول) میباشد.

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۲
   • نویسنده : انارصاحبی