پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کاشت نهال انار

  • نقشه باغ را ابتدا به وسیله گونیا کردن و میخ کوبی روی زمین پیاده کنید، […]

   • تاریخ ایجاد: 17 اسفند 1398 - 13:34
   • نویسنده : انارصاحبی
  • شرکت گل انار صاحبی با همکاری بیمارستان بوعلی سینا ساری در حرکتی نمادین  ،اقدام  به […]

   • تاریخ ایجاد: 17 اردیبهشت 1398 - 22:54
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بعد حفر گودال و پس از مخلوط کردن مقداری کود حیوانی کاملا پوسیده به غرس نهال اقدام و پس از غرس نهال خاک اطراف آن را لگد کوب می شود تا ذرات خاک به حد ممکن به یکدیگر چسبیده و ریشه را محکم نگه دارند.

   در هنگام کاشت نهال باید دقت نمود که تا قسمت یقه وارد خاک شود.درصورتی که ته چاله لایه خاک رس وجود داشته باشد مقداری ماسه با خاک مخلوط کنیم و در ته چاله نیز یک بیل کود حیوانی مخلوط می گردد.
   نهالها با دقت در عمق مناسب گذاشته و با خاک معمولی اطراف آن پر میشود.

   • تاریخ ایجاد: 22 بهمن 1395 - 23:39
   • نویسنده : انارصاحبی
  • گودبرداری: گودبرداری شکل چاله غرس نهال درختکاری ، معمولاً بصورت مکعب مستطیل ، مکعب مربع […]

   • تاریخ ایجاد: 7 مهر 1395 - 17:53
   • نویسنده : انارصاحبی