پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کارگاه تولید نهال

  • بازید امروز مهندس فرهادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری به اتفاق مهندس عباسی معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان ساری از مجموعه انار صاحبی

   مهندس فرهادی مدت کوتاهی است که جانشین مهندس طهمورث قاسم نژاد شده است و در اینجا جا دارد تشکر کنیم از زحمات مهندس قاسم نژاد مدیر موفق که در این مدت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری را عهده دار بودند.

   • تاریخ ایجاد: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۸
   • نویسنده : انارصاحبی