پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

کارخانه تبدیلی انار گلستان

  • فصل پاییز جنگل های مازندران‌ مملو از درختان میوه های جنگلی چون انار ، ولیگ (زالزالک جنگلی )، کندس (ازگیل ) ، زرشک ،خرمالو و تمشک است روستاییان با ورود به جنگل ها ، بدون صرف هزینه کاشت و داشت ، این داده های خدادادی را برداشت‌می کنند و هریک در منازل خود با امکانات محدود و سنتی آنها را به رب ، ترشی و مربا تبدیل می کنند .
   سوگل جهان آرا بانوی آلاشتی یکی از این افراد است که سالهاست به همراه اعضای خانواده اش پس از چیدن میوه های جنگلی آنها را به ترشی و رب تبدیل می کند .

   • تاریخ ایجاد: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۳
   • نویسنده : انارصاحبی