پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

چیدن انار مازندران

  • امام صادق علیه السلام نبرد کردن با شمشیر را آسان تر از طلب مال حلال […]

   • تاریخ ایجاد: ۳۰ مهر ۱۳۹۵ - ۸:۳۰
   • نویسنده : انارصاحبی
  • میوه های “کلیماکتریک” به میوه هایی گفته می شود که پس از برداشت وارد مرحله “کلیماکتریک” (climacteric phase) می شوند و بدینگونه فرآیند رسیدگی را ادامه می دهند.

   • تاریخ ایجاد: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳
   • نویسنده : انارصاحبی