پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

چیدن انار مازندران

  • امام صادق علیه السلام نبرد کردن با شمشیر را آسان تر از طلب مال حلال […]

   • تاریخ ایجاد: 30 مهر 1395 - 8:30
   • نویسنده : انارصاحبی
  • میوه های “کلیماکتریک” به میوه هایی گفته می شود که پس از برداشت وارد مرحله “کلیماکتریک” (climacteric phase) می شوند و بدینگونه فرآیند رسیدگی را ادامه می دهند.

   • تاریخ ایجاد: 13 مهر 1395 - 20:23
   • نویسنده : انارصاحبی