پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

هرس ریشه نهال انار

  • نقشه باغ را ابتدا به وسیله گونیا کردن و میخ کوبی روی زمین پیاده کنید، […]

   • تاریخ ایجاد: 17 اسفند 1398 - 13:34
   • نویسنده : انارصاحبی
  • گودبرداری: گودبرداری شکل چاله غرس نهال درختکاری ، معمولاً بصورت مکعب مستطیل ، مکعب مربع […]

   • تاریخ ایجاد: 7 مهر 1395 - 17:53
   • نویسنده : انارصاحبی