پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

نیاز آبی کم انار

  • ۱- نیاز آبی کم، ۴۵۰۰ متر مکعب

   ۲- مقاوت سرمایی تا منفی ۱۴درجه سانتیگراد

   ۳-سن شروع باردهی سه تا چهار سال

   ۴-خود بارور، و گرده افشانی با حشرات و باد

   ۵-دمای خطرناک در زمان تشکیل گل ندارد.

   ۶- مقاومت به شوری ۴تا۶ میلی موس بر سانتی متر

   ۷- کشت تا ارتفاع از سطح دریا تا ۱۴۰۰متر

   ۸- بارندگی سالانه برای کشت دیم ۵۰۰تا۶۰۰ میلی متر

   ۹-درصد شیب مناسب کشت ۲۰ درصد

   ۱۰- شرایط خاکی مناسب شنی لومی عمیق و سبک با آهک ۲۰ درصد

   • تاریخ ایجاد: 1 دی 1395 - 18:00
   • نویسنده : انارصاحبی