پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

نهال انار پرمحصول

  • دوستان توجه داشته باشند گونه های مختلفی در انار است و برای کاشت هر منطقه را باید در نظر داشت:
   ارتفاع از سطح دریا ،طول وعرض جغرافیایی، باد غالب و تغییر ات محیطی را در نظر داشت.
   کاشت به دو صورت ریشه باز وگلدانی انجام می شود. در روش گلدانی محدودیت زمانی نداریم ولی ریشه باز نسبت به منطقه در اسفند کاشت میشود.

   • تاریخ ایجاد: 25 مهر 1396 - 23:04
   • نویسنده : انارصاحبی
  • دلایل کمی راندمان عملکرد در ایران :
   ۱) کمبود آب و سیستم های غلط آبیاری ۲) استفاده از ارقام محلی کم بازده در برخی از ارقام ۳) کاشت در اقلیم های نامناسب
   ۴) سیستم های سنتی احداث باغ و مدیریت با غات ۵) عدم توجه به مسئله کود دهی و حاصلخیزی خاک ۶) عدم مبارزه صحیح با
   آفات و بیماری ها ۷) کمبود ماشین آلات کشاورزی و ضعف در مکانیزاسیون.

   • تاریخ ایجاد: 6 آذر 1395 - 18:45
   • نویسنده : انارصاحبی