پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

نهال انار قندهار افغانستان

   • تاریخ ایجاد: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۷
   • نویسنده : انارصاحبی
  • به پوشش سبک و نرم سطح خاک, مالچ یا خاک پوش می گویند. این پوشش […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۵
   • نویسنده : انارصاحبی
  • شکل و فرم گلهای مثمر انار رقم قندهار نهال انار قندهار افغانستان علت ریزش  گلهای  […]

   • تاریخ ایجاد: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۲
   • نویسنده : انارصاحبی
  •   نهالستان انار صاحبی+عکس

   • تاریخ ایجاد: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  • رقم قندهار: معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی انار رقم قندهار: یکی از بهترین ارقام موجود […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۰
   • نویسنده : انارصاحبی
  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی انار رقم قندهار:
   قدرت رشد درخت: قوی
   باردهی درخت: زیاد
   میزان برگ: متوسط
   شکل میوه: کروی
   اندازه میوه: متوسط
   شکل تحتانی میوه: گرد
   شکل تاج میوه: گردن متوسط
   ضخامت پوست: متوسط
   رنگ ‍پوست: قرمز
   زمان رسیدن میوه: متوسط
   آبدار بودن آریل: زیاد
   رنگ آریل: قرمز تیره
   مزه آریل: ملس

   • تاریخ ایجاد: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۹
   • نویسنده : انارصاحبی
  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم بی هسته :

   قدرت رشد درخت: قوی

   میزان برگ: متوسط

   شکل میوه: کروی

   اندازه میوه: متوسط

   شکل تحتانی میوه: گرد

   شکل تاج میوه: گردن عادی

   ضخامت پوست: متوسط

   رنگ پوست: سبز
   زمان رسیدن میوه: متوسط

   آبدار بودن آریل: خیلی زیاد

   رنگ آریل: قرمز روشن
   مزه آریل: شیرین

   سختی هسته: بی هسته

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۹:۰۰
   • نویسنده : انارصاحبی