پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

نهال انار شیرین

  • شکل و فرم گلهای مثمر انار رقم قندهار نهال انار قندهار افغانستان علت ریزش  گلهای  […]

   • تاریخ ایجاد: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۲
   • نویسنده : انارصاحبی
   • تاریخ ایجاد: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۴
   • نویسنده : انارصاحبی
  • مطالب مرتبط: هزار نکته انار-انتخاب قلمه از شاحه های بارده+فیلم و عکس تک پایه کردن […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹
   • نویسنده : انارصاحبی
  • نهال انار رقم فرشته قرمز – red angel معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم  : […]

   • تاریخ ایجاد: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۸
   • نویسنده : انارصاحبی
  • حذف شاخه های زیرین درخت انار به جهت تهویه هوا و هدایت میوه به قسمت زیرین درخت انار و جلوگیری از ایجاد قارچ و با حفظ فاصله از زمین جهت جلوگیری از آفتاب زدگی.

   دوستان توجه داشته باشند تهویه هوا در همه باغات و بخصوص باغات انار ضروری است.

   • تاریخ ایجاد: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۳
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بازدید کمیته نهال مرکز تحقیقات اصلاح  و تهیه بذر و نهال استان مازندران از مجموعه […]

   • تاریخ ایجاد: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۲
   • نویسنده : انارصاحبی
  • دوستان توجه داشته باشند گونه های مختلفی در انار است و برای کاشت هر منطقه را باید در نظر داشت:
   ارتفاع از سطح دریا ،طول وعرض جغرافیایی، باد غالب و تغییر ات محیطی را در نظر داشت.
   کاشت به دو صورت ریشه باز وگلدانی انجام می شود. در روش گلدانی محدودیت زمانی نداریم ولی ریشه باز نسبت به منطقه در اسفند کاشت میشود.

   • تاریخ ایجاد: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۴
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بازدید کمیته فنی نهال شهرستان آقای دکتر زارع و خانم مهندس اکبری از نهالستان انار صاحبی
   برای کنترل آفات و بیماریهای و کیفیت نهالهای تولید شده .

   • تاریخ ایجاد: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۶
   • نویسنده : انارصاحبی
  • تصاویر کشت قلمه نهال انار در فضای باز با بهترین کیفیت، نهالستان انار صاحبی سال ۹۵-۹۶

   • تاریخ ایجاد: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۴
   • نویسنده : انارصاحبی
  • برای توسعه رشد ریشه در خاک و افزایش جوانه‌ و تسریع رشد نهال میتوانند از هیومیک اسید که زمان شروع مصرف آن از اوایل بهار(تورم جوانه ها) بوده و هر دو ماه مصرف آن تکرار و از طریق آب آبیاری استفاده قرار گیرد.از کودهای کامل N , P , K(20+20+20) هر ۱۵ روز یک بار بصورت محلول پاشی برگی با فرمول اختلاط دو در هزار لیتر آب تا فصل خزان درخت انار انجام گیرد.کود های ازته (N)در رشد رویشی گیاه ( افزایش شاخ و برگ گیاه ) موثر هستند و کودهای فسفره(P) و پتاسه(K) در رشد ریشه ، گلدهی ، رشد میوه ، طعم و مزه در میوه و … نقش دارند .

   • تاریخ ایجاد: ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۶
   • نویسنده : انارصاحبی