پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

نهال انار شناسه دار

  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم بی هسته : قدرت رشد درخت: قوی میزان برگ: […]

   • تاریخ ایجاد: 13 آبان 1400 - 12:59
   • نویسنده : انارصاحبی
  • رقم قندهار: معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی انار رقم قندهار: یکی از بهترین ارقام موجود […]

   • تاریخ ایجاد: 18 بهمن 1397 - 19:50
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بازدید کمیته فنی نهال شهرستان آقای دکتر زارع و خانم مهندس اکبری از نهالستان انار صاحبی
   برای کنترل آفات و بیماریهای و کیفیت نهالهای تولید شده .

   • تاریخ ایجاد: 30 مرداد 1396 - 23:26
   • نویسنده : انارصاحبی
  • تصاویر کشت قلمه نهال انار در فضای باز با بهترین کیفیت، نهالستان انار صاحبی سال ۹۵-۹۶

   • تاریخ ایجاد: 23 فروردین 1396 - 22:44
   • نویسنده : انارصاحبی
  • نمونه گیری توسط دکتر علمدار لو از آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و دکتر […]

   • تاریخ ایجاد: 10 بهمن 1395 - 21:47
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ضوابط و الزامات مهم عمومی نهالهای ریشه لخت ارقام میوه به طور کلی هر نهال […]

   • تاریخ ایجاد: 10 بهمن 1395 - 18:28
   • نویسنده : انارصاحبی
  • در راستای استاندارد سازی و تولیدنهال سالم و شناسه دار تحت نظر کمیته فنی نهال استان، با حضور مهندس نوری مسئول توزیع نهال استان و خانم مهندس درکایی مدیریت حفظ نباتات استان بهمراه نماینده محترم بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران مهندس غلامی ، در تاریخ ۰۸/۲۴/ ۹۵بازدیدی از نهالستان تخصصی انار داری مجوز شرکت تعاونی گل انار‍ صاحبی در شهرستان ساری بعمل آمد.

   • تاریخ ایجاد: 24 آبان 1395 - 13:40
   • نویسنده : انارصاحبی
  • تصاویر آرشیوی از نهالستان انار صاحبی

   • تاریخ ایجاد: 18 آبان 1395 - 13:35
   • نویسنده : انارصاحبی
  • آموزش ویدئویی روش صحیح قاچ کردن میوه ی درخت انار

   • تاریخ ایجاد: 23 مهر 1395 - 12:37
   • نویسنده : انارصاحبی