پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

نهالستان انار مازندران

  • نقشه باغ را ابتدا به وسیله گونیا کردن و میخ کوبی روی زمین پیاده کنید، […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
   • نویسنده : انارصاحبی
  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی انار رقم ملس ممتاز: یکی از بهترین ارقام موجود در […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
   • نویسنده : انارصاحبی
   • تاریخ ایجاد: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۴
   • نویسنده : انارصاحبی
   • تاریخ ایجاد: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰:۰۷
   • نویسنده : انارصاحبی
  •   نهالستان انار صاحبی+عکس

   • تاریخ ایجاد: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  • رقم قندهار: معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی انار رقم قندهار: یکی از بهترین ارقام موجود […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۰
   • نویسنده : انارصاحبی
  • تصاویر کشت قلمه نهال انار در فضای باز با بهترین کیفیت، نهالستان انار صاحبی سال ۹۵-۹۶

   • تاریخ ایجاد: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۴
   • نویسنده : انارصاحبی
  • کرج-ایرنا- معاون تحقیقات، کنترل و گواهی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور از […]

   • تاریخ ایجاد: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۷:۳۰
   • نویسنده : انارصاحبی
  • با توجه به وجود ۳۰۰ نهالستان مجوز دار و ۴۰ میلیون نهال آماده کاشت در […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۷:۴۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  • نکات مهم در اجرای سیستم داربستی

   ۱- خطوطی که پایه ها روی آنها قرار میگیرند تا حد ممکن باید مستقیم باشند، این مساله
   علاوه بر حفظ نظم و زیبایی ظاهری باغ موجب میشود تا تمامی درختان در یک خط مستقیم
   قرار گیرند و از ضربه خوردن و شکستن آنها به وسیله تراکتور یا ادوات متصل به تراکتور در حین عملیات مکانیکی جلوگیری به عمل آید.
   ۲- به منظور ایجاد کشیدگی کافی بر روی سیم ها و جلوگیری از افتادگی و شکم دادن سیمها در اثر وزن میوه و شاخ و برگ، از انواع ابزارها و قلابها استفاده میشود.
   ۳-برخی از اشتباهاتی که می تواند منجر به فروپاشی سیستم داربستی شود عبارتند از:
   ـ استفاده از مواد با کیفیت پایین
   ـ عدم قرارگیری قیمها در عمق کافی برای اطمینان از ثبات و استحکام
   ـ عدم استفاده از لنگرها یا قیمهای کششی مناسب در ابتدا و انتهای ردیفها به منظورتحمل بار سنگین محصول
   ـ وجود قیمها یا پایه هایی که خارج از خطوط ردیفها قرار دارند و در معرض آسیب ادوات کشاورزی هستند.

   • تاریخ ایجاد: ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۸:۱۵
   • نویسنده : انارصاحبی