پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

نحوه صحیح کاشت انار

  • بعد حفر گودال و پس از مخلوط کردن مقداری کود حیوانی کاملا پوسیده به غرس نهال اقدام و پس از غرس نهال خاک اطراف آن را لگد کوب می شود تا ذرات خاک به حد ممکن به یکدیگر چسبیده و ریشه را محکم نگه دارند.

   در هنگام کاشت نهال باید دقت نمود که تا قسمت یقه وارد خاک شود.درصورتی که ته چاله لایه خاک رس وجود داشته باشد مقداری ماسه با خاک مخلوط کنیم و در ته چاله نیز یک بیل کود حیوانی مخلوط می گردد.
   نهالها با دقت در عمق مناسب گذاشته و با خاک معمولی اطراف آن پر میشود.

   • تاریخ ایجاد: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۹
   • نویسنده : انارصاحبی