پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

میوه های نیمه گرمسیری

  • این تفاهم نامه با حضور دکتر گلمحمدی رئیس پژوهشکده و دکتر فتاحی مقدم معاون پژوهشکده و مدیر عامل شرکت انار صاحبی با موضوع همکاری مشترک در برگزاری نشست ها،سمینارها،نمایشگاها،کارگاه ها و فراهم نمودن امکان بازدید علمی و انجام پروژه های تحقیقاتی روی موارد گیاهی جمع آوری شده موجود در شرکت انار صاحبی پس از تصویب در کمیته علمی فنی پژوهشکده و همکاری در خصوص احداث کلکسیون جدید انار در شمال کشور

   • تاریخ ایجاد: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  •   احداث باغ های انار در اراضی شیبدار در سطح ۱۴ هزار هکتار ظرف ۱۰ […]

   • تاریخ ایجاد: ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۵
   • نویسنده : انارصاحبی