پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

میوه‌های نیمه گرم سیری

    • ایزدی کارشناس میوه‌های نیمه گرم سیری سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ۱۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به باغات انار اختصاص دارد، گفت: بیشترین کشت و تولید انار در شهرستان بهشهر و گلوگاه است.وی افزود: جهاد کشاورزی استان امسال ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش انار اختصاص داده است.

      • تاریخ ایجاد: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۰
      • نویسنده : انارصاحبی