پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

مرکز تحقیقات انار مازندران

  • دکتر محمودی در این بازدید و جلسه با اعضای شرکت ،اعلام داشتند که مرکز تحقیقات و آموزش کشاوزی و منابع طبیعی مازندران می تواند قول همکاری در خصوص تدوین برنامه جامع انار استان(نقشه راه انار) و بخش تحقیقاتی در خصوص آفات و بیماری و تغذیه درخت انار در استان و انتخاب بهترین رقم انار سازگار با استان و آموزش در خصوص تولید نهال انار با استاندارد جهانی و با کیفیت بالا در نهالستان و همکاری جهت انتقال کلکسیون ۹۲۰ رقم انار در جای مناسبی در استان مازندران را دادند.

   • تاریخ ایجاد: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶
   • نویسنده : انارصاحبی
  • این تفاهم نامه با حضور دکتر گلمحمدی رئیس پژوهشکده و دکتر فتاحی مقدم معاون پژوهشکده و مدیر عامل شرکت انار صاحبی با موضوع همکاری مشترک در برگزاری نشست ها،سمینارها،نمایشگاها،کارگاه ها و فراهم نمودن امکان بازدید علمی و انجام پروژه های تحقیقاتی روی موارد گیاهی جمع آوری شده موجود در شرکت انار صاحبی پس از تصویب در کمیته علمی فنی پژوهشکده و همکاری در خصوص احداث کلکسیون جدید انار در شمال کشور

   • تاریخ ایجاد: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  •  

   • تاریخ ایجاد: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۱
   • نویسنده : انارصاحبی