پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

محلول پاشي باغات انار

  • باغداران انار کار سلام
   پس از برداشت محصول و قبل از برگریزان، محلول پاشی باغات انار با ترکیب فروت ست نقش اساسی در تشکیل و تکامل تخمک و افزایش میزان گرده افشانی موثر و افزایش تشکیل میوه در بهار سال بعد دارد.
   مقدار مصرفکود فروت ست (مایع – محلولپاشی) :
   محلول پاشی آن ۱ لیتر در هزار لیتر آب میباشد
   این کود حاوی ماده آلی روی و بر و ازت به سه شکل (آلی، نیترات، اوره) می باشد.

   • تاریخ ایجاد: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۱
   • نویسنده : انارصاحبی