پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

مبارزه سوسک گرده خوار

  • کاربرد تله های سطل آبی رنگ محتوی مخلوط آب و مایع ظرفشویی. تله ها را […]

   • تاریخ ایجاد: ۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۶
   • نویسنده : انارصاحبی
  • این آفت در شمال کشور بیشتر در اراضی شیبدار و اراضی بالا دست به چشم می خورد.

   شرکت تعاونی گل انار صاحبی با یک روش ساده وارزان و ارگانیک توانسته ای مشکل را برای شما باغ داران حل نماید.
   روش کاراستفاده از ظروف پلاستیکی ماست و یا با بریدن سرظروف یکبار مصرف آب معدنی یا نوشابه و با اسپری آبی ظروف را به رنگ آبی کنید ( چون حشره سوسک گرده خوار به رنگ آبی جلب توجه بیشتری دارد ) و با سوراخ نمودن قسمت انتهایی سرآن وعبور دادن نخ یاطناب نازک به صورت سطل و به یکی از شاخه های انتهایی درخت مزبور آویزان نمایید.

   • تاریخ ایجاد: ۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۵
   • نویسنده : انارصاحبی
  • در زمان گلدهی درخت انار، سوسک گرده خوار به صورت دست جمعی جهت تغذیه از گرده ها به تمام گلهای درخت انار حمله ور می شوند و خوردن گرده و پرچم و کلاله گل انار باعث ریزش گلها می شود.این آفت در شمال کشور بیشتر در اراضی شیبدار و اراضی بالا دست به چشم می خورد. و باغداران در زمان گلدهی درخت انار باید مواظب خسارت این آفت باشند. و دوستان باغدار می توانند از روشهای زیر برای کنترل خسارت این آفت اقدام کنند:

   • تاریخ ایجاد: ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۵
   • نویسنده : انارصاحبی