پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

مبارزه با جلبک انار

    • بهترین و کامل ترین روش، مکانیکی است با برسهای پلاستیکی(فرش شور) یا سیمی می توان جلبکهای سبز درخت انار را ازبین برد. برای درختان جوان چون پوست نرم دارند بهتر است از برس پلاستیکی استفاده شود تا آسیبی به درخت نرسد و برای درختان بالغ می توان از برسهای سیمی بکاربرد باز هم باید دقت لازم را انجام داد تا آسیبی به پوست درخت نرسانیم.

      • تاریخ ایجاد: 21 بهمن 1395 - 20:52
      • نویسنده : انارصاحبی