پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

مبارزه با آفات انار

  • مدیریت بیماری اسکب انار گام اول (بهداشت باغ) زمستانگذرانی قارچ عامل بیماری اسکب انار روی […]

   • تاریخ ایجاد: 12 اسفند 1398 - 12:27
   • نویسنده : انارصاحبی
  • اطلاع از وجود آفت و میزان جمعیت آفت و نوع آفات موجود کنترل و پیشگیری […]

   • تاریخ ایجاد: 11 شهریور 1398 - 18:03
   • نویسنده : انارصاحبی
  • اولین مرحله محلول پاشی زمستانه برای مبارزه با آفات باغات انار در دی ماه انجام پذیرد.
   فرمول اختلاط به شرح زیر میباشد:
   بردو فیکس ۱۰ لیتر + هزار لیتر آب
   روغن ولک ۱۰ تا ۲۰ لیتر + هزار لیتر آب

   • تاریخ ایجاد: 5 دی 1396 - 20:50
   • نویسنده : انارصاحبی
  • برای جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه انار

   (پوشش دهی جهت سایه اندازی و محافظت درخت و میوه انار در برابر نور شدید آفتاب)

   برای جلوگیری از آفت کرم گلوگاه انار

   (مانع ورود پروانه کرم گلوگاه انار برای تخم ریزی در تاج میوه انار میشود)

   کاهش دوره آبیاری باغات انار به دلیل کاهش تبخیر سطحی آب

   توری شید موجود در ایران عرض های ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ متردارد و طول ۵۰ متر(بصورت رول) میباشد.

   • تاریخ ایجاد: 14 فروردین 1396 - 20:52
   • نویسنده : انارصاحبی
  • آنغوزه ابتدا شیری رنگ است و مزه ای تند و تلخ و نیز بوی بد و متعفنی دارد که تهوع آور است؛ به همین دلیل از قدیم به نام مدفوع شیطان معروف شده است. و استشمام این بوی بد آنغوزه باعث می شود پروانه کرم گلوگاه را فراری دهد و مانع تخم ریزی این پروانه شود.
   برای تهیه عصاره آنغوزه ابتدا به مدت ۲۴ ساعت یک کیلو گرم شیره آنغوزه را در ۱۰ لیتر آب گرم خیسانده تا عصاره مورد نظر حاصل شود.

   • تاریخ ایجاد: 25 آذر 1395 - 21:55
   • نویسنده : انارصاحبی
  • انار یکی از گیاهان حساس نسبت به گونه های مختلف نماتد مولد غده یا همان .Meloidogyne spp میباشد. بافت سبک تا نیمه سبک خاکهای اکثر باغات انار نیز از عوامل تشدید کننده خسارت این نماتد میباشد. بنابر این با وجود پاتوژن قوی، گیاهان میزبان حساسی مثل انار و بافت خاک سبک باغات، شرائط برای ایجاد خسارت قابل توجه فراهم است.
   خسارت نماتدهای مولد غده ریشه در روی درختان انار بصورت توقف رشد، ضعف عمومی، زردی برگها، ریزش برگهای فوقانی، لخت و خشک شدن تدریجی سرشاخه ها و بالاخره غده ای شدن توأم با پوسیدگی عمومی ریشه، ظاهر شده و موجبات زوال و یا مرگ تدریجی درختان را فراهم میاورد.

   • تاریخ ایجاد: 16 آذر 1395 - 19:08
   • نویسنده : انارصاحبی
  • این پروژه برای کنترل بیماری قارچی انار با آهک  در حدود ده هکتار از باغات […]

   • تاریخ ایجاد: 13 مهر 1395 - 23:17
   • نویسنده : انارصاحبی