پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

مبارزه آفت درخت انار

  • کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا در […]

   • تاریخ ایجاد: 14 اردیبهشت 1398 - 22:41
   • نویسنده : انارصاحبی
  • جهت کنترل سوسک گرده خوارگل درختان میوه، شرکت انارصاحبی با یک روش ساده و ارزان و ارگانیک توانسته این مشکل را برای شما باغداران حل نماید.

   • تاریخ ایجاد: 4 مهر 1395 - 12:05
   • نویسنده : انارصاحبی