پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

مبارزه آفات درخت انار

  • محلول پاشی پیش بهاره برای مبارزه با آفات باغات انار تا اواخر اسفند ماه انجام پذیرد.
   فرمول اختلاط به شرح زیر میباشد:
   بردو فیکس ۱۰ لیتر + هزار لیتر آب
   روغن ولک ۱۰ تا ۲۰ لیتر + هزار لیتر آب

   • تاریخ ایجاد: 14 اسفند 1396 - 21:46
   • نویسنده : انارصاحبی
  • آخرین مرحله محلول پاشی زمستانه برای مبارزه با آفات باغات انار در سال جاری از نیمه اسفند تا ده روز آتی( قبل تورم جوانه ها) انجام گیرد.
   فرموط اختلاط به شرح زیر میباشد:
   بردو فیکس ۳تا ۵ لیتر + هزار لیتر آب
   روغن ولک ۱۰ تا ۲۰ لیتر + هزار لیتر آب
   نوعی از کنه کش(کنه قرمز)
   توجه: در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند.

   • تاریخ ایجاد: 15 اسفند 1395 - 23:08
   • نویسنده : انارصاحبی