پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قیم گذاری نهال انار

  • شاخه هایی که به علت سنگینی بار زیاد درخـت ، خمیده و پایین آمدند با […]

   • تاریخ ایجاد: 23 شهریور 1398 - 23:19
   • نویسنده : انارصاحبی
  • تنه باقیمانده را از محل طوق ریشه تا محل انشعاب تاج بدقت از هرگونه جوانه برگ یا چوب تمیز کنید،استفاده از رنگ غلیظ یا چسب پیوند برای ترمیم محل های برش و جلوگیری از هوازدگی شاخه ها موثر است. پس از اتمام هرس درخت، خاک برداشته شده از دور طوقه را برگردان کنید و چوب بلندی را بعنوان قیم محکم در خاک فرو برده و توسط یکی از ترکه های هرس شده، درخت را با قیم مهار کنید.

   • تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1396 - 0:46
   • نویسنده : انارصاحبی
  • برای توسعه رشد ریشه در خاک و افزایش جوانه‌ و تسریع رشد نهال میتوانند از هیومیک اسید که زمان شروع مصرف آن از اوایل بهار(تورم جوانه ها) بوده و هر دو ماه مصرف آن تکرار و از طریق آب آبیاری استفاده قرار گیرد.از کودهای کامل N , P , K(20+20+20) هر ۱۵ روز یک بار بصورت محلول پاشی برگی با فرمول اختلاط دو در هزار لیتر آب تا فصل خزان درخت انار انجام گیرد.کود های ازته (N)در رشد رویشی گیاه ( افزایش شاخ و برگ گیاه ) موثر هستند و کودهای فسفره(P) و پتاسه(K) در رشد ریشه ، گلدهی ، رشد میوه ، طعم و مزه در میوه و … نقش دارند .

   • تاریخ ایجاد: 21 فروردین 1396 - 21:46
   • نویسنده : انارصاحبی
  • گودبرداری: گودبرداری شکل چاله غرس نهال درختکاری ، معمولاً بصورت مکعب مستطیل ، مکعب مربع […]

   • تاریخ ایجاد: 7 مهر 1395 - 17:53
   • نویسنده : انارصاحبی