پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قیمت میوه شب یلدا

    • رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت پرتقال را از هزار تومان تا ۱۷۰۰تومان اعلام کرد و تصریح کرد: هندوانه و انار به عنوان میوه های اصلی شب یلدا به ترتیب هندوانه از ۸۰۰ تا۱۲۰۰ تومان و انار نیز از ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰تومان در میدان بزرگ عرضه می شود.

      • تاریخ ایجاد: 18 آذر 1395 - 18:00
      • نویسنده : انارصاحبی