پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قیمت انواع نهال انار

  • همزمان با آغاز جابجایی و کاشت انواع نهال هسته دار و دانه دار ،سازمان جهاد کشاورزی مازندران به باغداران استان هشدار داد که فریب ارزانی نهال های دیگر استان ها را نخورند.
   مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت :هر چند نهال های تولیدی در این استان به نسبت نهال های دیگر استان های کشور گران تر است ،اما باغداران خطر پذیری نهال های ارزان محتمل به آفت و بیماری را مورد توجه قرار بدهند.

   • تاریخ ایجاد: ۸ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۵
   • نویسنده : انارصاحبی