پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قدمت درخت انار

  • عملکرد درخت انار با توجه به رقم، سن درخت، نحوه ی مراقبت های زراعی (آبیاری،شخم، هرس، تغذیه، کنترل منطقی علفهای هرز و مدیریت آفات و بیماریها) متفاوت است.

   نمونه عکسهای درختان انار در شمال کشور با قدمت بیش از صد سال

   • تاریخ ایجاد: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲
   • نویسنده : انارصاحبی