پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قاچ کردن انار

  • آموزش ویدئویی روش صحیح قاچ کردن میوه ی درخت انار

   • تاریخ ایجاد: 23 مهر 1395 - 12:37
   • نویسنده : انارصاحبی
  • در این مطلب، روش صحیح قاچ کردن میوه انار، در قالب یک ویدئو کوتاه نمایش داده می شود

   • تاریخ ایجاد: 15 مهر 1395 - 8:59
   • نویسنده : انارصاحبی