پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قارچ کشی درخت انار

  • اولین مرحله محلول پاشی زمستانه برای مبارزه با آفات باغات انار در دی ماه انجام پذیرد.
   فرمول اختلاط به شرح زیر میباشد:
   بردو فیکس ۱۰ لیتر + هزار لیتر آب
   روغن ولک ۱۰ تا ۲۰ لیتر + هزار لیتر آب

   • تاریخ ایجاد: ۵ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۰
   • نویسنده : انارصاحبی