پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قارچ انار شمال کشور

  • به علت بارندگی های مکرر در شمال کشور و احتمال زیاد شدن بیماریهای قارچی سرکوسپوریا و لکه برگی آلترناریا و آفت شته و آفت کرم برگ خوار در زمان تورم جوانه ها در باغات انار، برای پیشگیری باغداران دارای درختان بارده سه سال به بالا می توانند از فرمول اختلاط زیر برای سم پاشی استفاده کنند.

   قارچ کش تیو فانات متیل (توپسین ام ) ۱٫۵ تا ۲ در هزار هزار لیتر آب برای پیشگیری و کنترل قارچ سکوسپوریا و لکه برگی آلترناریا +حشره کش استامی پراید نیم در هزار لیتر آب برای پیشگیری و کنترل آفت شته و کرم برگ خوار در زمان تورم جوانه ها

   توجه: در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند.

   • تاریخ ایجاد: 17 فروردین 1396 - 20:57
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بیماریهای انار اغلب توسط طیفی از قارچ ها و باکتری ها بوجود می آیند، و باعث هدر رفت سرمایه ، کم شدن ارزش تغذیه ایی و تلفات پس از برداشت در یک زنجیره ارزشمند (منظور تولید محصول انار می باشد. مترجم) می شود. عوامل بیمارگر معمول پس از برداشت برای میوه انار شامل بوترینیس سینرا، آلترنار یا آلترناتا، پنی سیلیوم ایمپیلیکاتوم، کونیلاگراناتی و آسپرژیلوس نیگر می باشد . بیماری های باکتریایی مهم انار شامل بلایت باکتریایی است که توسط زانتوموناس آگزانوپوریس سویه بیمارگر پونیکا است کاربرد قارچ کش ها در مزرعه جهت کنترل بیمارگرهایی که میوه را در طول دوره رشد آلوده می کنند ضروری است.

   • تاریخ ایجاد: 25 آبان 1395 - 16:20
   • نویسنده : انارصاحبی
  • دانلود فایلpdf درمورد بیماری های انار در فلوریدا – دانشگاه فلوریدا، مرکز آموزش و تحقیقات ساحل خلیج ، و بهائوما . اف . ال/ ترجمه از انار صاحبی

   • تاریخ ایجاد: 17 آبان 1395 - 20:28
   • نویسنده : انارصاحبی