پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

قارچ آلترنالیا انار

  • باغداران انار کار برای باغهایی که بیماری های قارچی سرکوسپورا و آلترناریا در باغشان به چشم می خورد. برای کنترل بیماری از کلر خالص استفاده کنند.

   کلر به میزان یک کیلو گرم در هزار لیتر آب که بصورت شستشوی کلیه اجزای درخت انار و میوه حالت کاملا خیس درآید.

   کلر چیست :

   کلر عنصر شیمیایی در تصفیه آب، مواد گندزدا در سفید کننده استفاده میشود.

   توجه: در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند.

   • تاریخ ایجاد: 10 تیر 1396 - 22:24
   • نویسنده : انارصاحبی
  • متوقف ماندن پوسیدگی قارچی میوه انار بعد از پاشش آهک با دز  مصرفی ۱۵ کیلو  […]

   • تاریخ ایجاد: 9 آبان 1395 - 19:26
   • نویسنده : انارصاحبی