پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

فصل خزان درخت انار

  • با برداشت انار یکسال کار و فعالیت توام با نگرانی باغداران به پایان می رسد اما این پایان شروع سال دیگری است که هرچقدر آن را خوب شروع کنیم باید امید وار بود که در پایان آن محصول بیشتری بدست آوریم.

   تغذیه و مبارزه با آفات و بیماریهای درخت و میوه انار باید پس از برداشت انار شروع شود.

   میوه های آلوده روی درخت و کف باغ جمع آوری شوند.

   فصل خزان بهترین زمان برای کنترل حشرات و لاروهای آفت های انار با آفت کش ها وکنترل قارچ درخت و میوه انار با قارچ کش ها می باشد.

   • تاریخ ایجاد: 2 آذر 1395 - 7:46
   • نویسنده : انارصاحبی