پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

فروش نهال انار شمال

  • دکتر محمودی در این بازدید و جلسه با اعضای شرکت ،اعلام داشتند که مرکز تحقیقات و آموزش کشاوزی و منابع طبیعی مازندران می تواند قول همکاری در خصوص تدوین برنامه جامع انار استان(نقشه راه انار) و بخش تحقیقاتی در خصوص آفات و بیماری و تغذیه درخت انار در استان و انتخاب بهترین رقم انار سازگار با استان و آموزش در خصوص تولید نهال انار با استاندارد جهانی و با کیفیت بالا در نهالستان و همکاری جهت انتقال کلکسیون ۹۲۰ رقم انار در جای مناسبی در استان مازندران را دادند.

   • تاریخ ایجاد: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶
   • نویسنده : انارصاحبی
   • تاریخ ایجاد: ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵
   • نویسنده : انارصاحبی