پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

شپشک های انار

  •   اگر می خواهید بدانید که چگونه در زمستان درختان انار را مراقبت کنید و […]

   • تاریخ ایجاد: 24 دی 1398 - 14:28
   • نویسنده : انارصاحبی
  • در حال حاضر شپشکهای انار از اهمیت اقتصادی برخوردار نیست و اطلاعات کافی نیز از بیولوژی آنها در اختیار نمیباشد. در اینجا تنها به معرفی چند نمونه از آن اشاره میرود.
   ۱- شپشک آرد آلود انار با نام علمی Pseudococcus citri Ri گاهی روی سرشاخه ها و تنه درختان انار، بخصوص در نواحی شمال ایران دیده میشود. حضور این آفت با ترشح عسلک و دوده در محل همراه است.

   • تاریخ ایجاد: 7 آذر 1395 - 21:43
   • نویسنده : انارصاحبی